Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Vad är ett Ramverk?

Det kan hjälpa att förstå vad en ramverkskonstruktion är om vi riktar blicken mot gamla lador och uthus. De utgjordes av en grov stomme av stolpar, bjälkar och strävor i dimensioner som 6x6 tum och liknande. På detta "skelett" spikade man bara på panel, lade in mellanbjälklag för logar osv. Under de senaste 25 åren har det, i första hand i Nordamerika, växt fram en pånyttfödelse av denna tradition fast med inriktning mot småhus. På dessa stommar har man så utvecklat nya inklädningssmaterial av moderna isoleringsskivor. De kan utgöras av prefabricerade paneler med cellulosafiber, cellplast eller skivor av den typ Tepro tillverkar. Det grundläggande för själva konceptet är alltså stommen (skelettet), som är tillverkat av hyvlat virke av god kvalitet , sammanfogat med vackra traditionella fogar, tappningar och laxningar, ihopdragna och dymlade med ekdymligar. En av ramverkskonstruktionens fördelar utgörs av att den medger en mycket öppen planlösning i huset. Stommen tar ju alla laster så det behövs inga mellanväggar av hållfasthetsskäl. Vitsen med ramverket är kanske framför allt av estetiska och känslomässiga skäl, man erhåller en mycket vacker och funktionell konstruktion som exponeras inåt i huset. Stommen ger ett enastående gediget intryck och fömedlar skönhet, tradition och trygghet.

Konstruktionen

Ramverket kan tillverkas av ett flertal av våra vanliga inhemska träslag, och kan med fördel bearbetas i ett färskt tillstånd. Vanligast är dock gran, tall eller ek. Den alltigenom mest framträdande aspekten i konstruktionen är mötet mellan stolpe, bjälke och sträva i traditionella fogar. Dessa dymlas ihop med "ekspiken", eller dymlingen som den heter. Konstruktionen är en genomarbetad lösning där kundens önskemål sammanvävts med arkitektens design och konstruktörens och hanverkarens arbeten. Ramverkets utformande är ett praktexempel på betydelsen av ett helhetstänkande för design och funktion. Allt som är funktionellt är inte vackert och tvärtom, så det lönar sig att planera konstruktionen noga. Likaså fordrar en sådan här konstuktion eftertanke om hur man utformar sina vvs-, el- och andra installationer. Kom ihåg att denna tunga stomme i sig själv är bärande och tar alla laster av vind, snö osv. Denna egenskap får man ha i åtanke när man planerar stommens inklädning. Ramverket som sådant utgör det skelett som bär upp huset, en timmerstomme i rejäla dimensioner ihopfogad med traditionella tapp och tapphålsförbindningar.

Kurs i Ramverkstimring

Länk till youtube film där en lada byggs i ramverksteknik i kursformat under ledning av Järna Bjälklag