Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Verkstad och Atelje

Detta hus byggdes i första hand under en kurvecka i september 2000 i Sörmland. Ramarna restes för hand av kursdeltagarna och stommen har nu fått en inklädning av råspont i vägg och tak och har isolerats. Huset tjänar som verkstad i bottenplan och våning två fungerar som en atelje.

Taket har kompletterats med två stycken burspråk som knytits ihop med den befintliga stommen som till stor del består av lärk och furu.