Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Säteristil

Ombyggnation utanför Gnesta

I slutet av februari 2010 fick vi i uppdrag att detaljprojektera en stor till- och ombyggnation av ett enbostadshus urspungligen uppfört i början av 50-talet. Byggnationen avslutades vid midsommar 2011. Familjen önskade större utrymme och en helt ny stil på huset. Till oss kom de med en uppsättning arkitektritningar och ett bygglov - vår uppgift blev att ta fram ett förslag på hur man skulle kunna integrera ett ramverk i det tänkta huset.

Det första vi gjorde var att modellera huset i 3D så att vi skulle kunna visa familjen hur våra idéer om ett ramverk skulle se ut i deras hus.

Bilderna ovan visar ramverket monterat i matsalen. Stommen har här klätts in med glespanel och vinväv. På insidan av vindväven kommer vi senare, när huset fått ett vädertätt skal, att fästa det invändiga ytskiktet. Bygherren har valt en finsågad nertorkad spontad granpanel som senare skall laseras med en ljus ton.

Här ser vi stommen till plan 3, det nya allrummet. Vi rev hela takstommen på det befintliga huset och ersatte det med denna konstruktion. Övre delen av den vägg som vi ser kommer att bilda italienen. Hela bygget har vi en byggställning kring och vi har täckt det hela med ett väderskydd.

Ramverket är färdigmonterat! Här är nästan alla i vårat team som deltagit i projektet. Från vänster har vi Esben, numera åter hemma i Damnark, Graham, Jonas, Roine, Johannes och Alex. På bilden saknas Isaac och Tobias. Isaac har återvänt till USA, och Tobias, från Tyskland, har också återvänt hem, de var båda med och producerade delar till av ramverket.