Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Rinkeby Gård

Hölö, Sörmland

Vinnare av utmärkelsen Årets Renovering 2006

Modern arkitektur med ramverk i 1600-tals miljö

Under åren 2005-06 var Järna Bjälklag fokuserad på ett större objekt med renovering och tillbyggnad av fastigheten Rinkeby, en gård med anor från 1600-talet strax intill ”riksväg-1” i Hölö. Här ligger nu en mangårdsbyggnad med förbindelsehus till nybyggt bostadshus samt gårdshus med gästrum, arbetsrum och bibliotek i ett före detta stall. En trädgård med rabatter, stenmurar och innergård med vattenkonst har anlagts. Gården har så fått fasta innevånare för första gången på länge och familjen Mikael och Carolina Ahlund med döttrarna Fredrika och Christina har nu, sen sommaren 2005, blivit Hölöbor på riktigt.

Järna Bjälklag fick inledningsvis i uppdrag att hösten 2004 reparera och isolera taken på stall och stuga. Då föddes idén om att satsa på en helt ny byggnad som skulle medge att man kunde få tillgång på moderniteter som centralvärme, badrum och ett modernt kök. JBR förmedlade kontakt med arkitekt Sören Thurell som tillsammans med kunden arbetade fram ett förslag till nytt bostadshus som skulle komplettera den gamla bebyggelsen. Stallet skulle moderniseras och komma att tjänstgöra som gästrum, kontor och bibliotek. Nya Rinkeby skulle få rollen som kök samvaro, vardagsrum samt att i källaren härbärgera bad, vättstuga, pannrum, klädkammare och gästrum. Detta hus knöts ihop med det gamla med en förbindelsegång som också innehåller en toalett. Mellan dessa hus har skapats en liten innegård som kom att bli mycket vacker. Förbindelsegången var nominerad som ett av bidragen i 2008 års upplaga av årets Falu rödfärgspris. Det nya huset har byggts med ett modernt yttre och har ett inre med en stram ramverksstomme i fura.

Rinkeby kommer med denna metamorfos att innehålla den gamla parstugan förbunden med ett nytt bostadshus samt ett stall. Parstugan samspelar nu med både den traditionellt renoverade stallbyggnaden och det modernare nybyggda huset samt trädgården. För att medla mellan nivåskillnader, inrama stallet och skapa innegårdar har trädgården helt omarbetats och fått en ny karaktär.

Trädgården har planerats med hjälp av landskapsarkitekt Johan Widoff, som gestaltat det hela med kantsten, murar och stenläggningar. Denna förvandling av Rinkeby Gård, är mycket omfattande och kommer säkert att låta tala om sig. Vi från Järna Bjälklag, som fått förtroendet att göra alla snickeriarbetena, är mycket stolta över att få bidra till denna omvandling.