Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Fritidshus

Brattön, Västkusten

Våren 2003 kontaktades vi av en kund som önskade ett fritidshus i ramverk. Projekterandet påbörjades och arkitekt Sören Thurell kopplades in. Stommen producerades under februari. Den 1:a mars for vi ner till Brattön och samma kväll var delarna på plats i prydliga staplar nära platsen för fundamentet. På Lördagen den 6:e monterade vi 3 av ramarna och vid lunchtid restes dessa med hjälp av byggherrens släkt och vänner. Dagen därpå skedde samma sak med de resterande 3 ramarna och på måndagen monterades åsar och sparrar. Vi åkte hem på tisdagsförmidagen efter att ha gjort sista putsen av ramverket.

Utformningen

Konstruktionen är av väggtyp, dvs de takbärande delarna ( åsarna) är orienterade i husets väggrikting ( till skillnad från takstolar som är orienterade i gavelriktningen). Huset skulle nog ha rests vägg för vägg om vi hade haft tillgång till kranbil, men väggsektionerna var för tunga för en handresning så vi valde att resa ramar och sedan lyfta upp åsar följt av sparrar. Huskroppen är vinklad 15 grader på två ställen, så att mittsektionen bildar en "tårtbit". Denna utformning medförde en något okonvensionell bladad skarv på åsarna. Taket är av pulpettyp men brutet över takcentrum, övre takytan har 15 graders vinkel medan den undre har 35. Takformen och planlösningen, med ett loft i husets högsta hälft, gjorde att vi valde åskonstruktion framför att göra någon form av takstol.