Järna Bjälklag AB Ramverkstimring

Herrgård, 1600-tals stil

Strax utanför Hölö, söder om Södertälje, har vi på uppdrag av Södertälje Kommun uppfört ett torn för de fågel- och naturintresserade. Det ligger invid stranden av en våtmark som kallas Simsjön, och blickar ut över dess södra del. Plattformen har invändigt måtten 2x3 meter och står på stolpbenen 3 meter ovan mark. Valet av material föll på sibirisk lärk i allt utom panelerna som är i gran. Till ramverkets huvuddelar har vi använt timmer med dimensionerna 150x150 mm och 75x150 mm. Benen är fästade i berget. I detta fall har omsorg lagts ned på att göra tornet bekvämt och säkert att ta sig upp och vistas i. Vi tog oss an detta projekt enligt den arbetsgång som ramverk så väl lämpar sig för. Således arbetade vi först fram konstruktionen i CAD-miljö, sedan bearbetade vi virket i vår verkstad och därefter monterades tornet på plats.