Järna Bjälklag AB Ramverkstimring
Johannse Kästel

Om företaget

Järna Bjälklag AB är ett byggnadsföretag som är beläget i Östra Sörmland i Hölö/ Järnatrakten. Vi hargenom åren sen 1997 sysslat mest med traditionellt byggnadssnickeri; husbyggnation, renovering och tillbyggnader. En verksamhet helt ägnad åt ramverkstimringhar varit målet. Det är värt att poängtera att byggande i ramverk är en pånyttfödelse av en gammal teknik, vilken i Sverige upphörde att för över 75 år sedan. Byggarbetet sker med urgamla traditioner i ryggen men numera med moderna tillämpningar som moderna handverktyg och Cad- projekterade ritningar. Företagethar var inblandat i några av nypremiärprojekten i Sverige inom området, såsom ett båthus, en carport och ett bostadshus. Sedan dess har vi engagerat oss i ett antal uppdrag, se vidare under rubriken Projekt.

Johannes Kästel

Jag är född 1951, värmländsk sörmlänning och bosatt i Hölö. Jag har jobbat som hantverkare inom byggbranschen i 30 år och tidigare som elektriker. Under några år på 80-talet var jag bosatt och arbetade som snickare i USA där jag träffade på begreppet ”Timber Framing”. Jag utbildade mig hos Ted Benson i New Hampshire. Så blev jag inspirerad att återuppväcka denna gamla tradition i Sverige och bygga hus med ramverkskonstruktion i gediget timmer. Sedan 1994 har jag i växande grad utvecklat mina färdigheter inom detta hantverk till att jag numera så gott som på heltid arbetar med ramverks-timring och ibland kursverksamhet i ämnet.